Różne światy zamknięte w szkle

Różne światy zamknięte w szkle – wiwarium, akwarium, terrarium, florarium i inne

Różne światy zamknięte w szkle

Jak nietrudno się domyślić, zamykanie roślin w słoiku nie jest jedynym pomysłem na tworzenie zamkniętych mikroklimatów. Ludzie robią to od dawna z wieloma innymi istotami żywymi, przede wszystkim różnego rodzaju zwierzętami. Każdy z tych mikro-światów ma swoją nazwę i jest przeznaczony dla specyficznych wymagań roślin, zwierząt lub środowiska która mają imitować. Poniżej przedstawimy i wyjaśnimy najpopularniejsze z nich.

Wiwarium

Wiwarium jest ogólną nazwą dla wszystkich sztucznych pomieszczeń mających na celu imitowanie naturalnych warunków dla roślin lub zwierząt. Nie zalicza się do nich akwarium (przeznaczonych dla ryb słodko- i słonowodnych) oraz wolier(będących większą formą klatki dla ptaków – z tą różnicą że w wolierach mogą one latać). Najpopularniejsze odmiany wiwarium to:

terrarium – dla drobnych zwierząt lądowych (np. jaszczurek) – w Polsce nazwa terrarium kojarzy się głównie z hodowaniem pająków lub jaszczurek, lecz tak naprawdę w terrariach można hodować wszelkie drobne zwierzęta lądowe

egzotarium – dla zwierząt egzotycznych (lądowych, wodnych, lądowo-wodnych) – jego celem jest imitowanie warunków egzotycznych, typowych dla danego gatunku

serpentarium – dla węży i innych gadów

akwaterrarium – dla zwierząt lądowo-wodnych (np. dla żółwi) – w tego typu pojemnikach, najczęściej szklanych akwariach lub mini sadzawkach, występują zarówno obszary wodne, w których te zwierzęta mogą pływać, jak i suche, w postaci wysepek na których mogą one odpocząć i wygrzewać się na słońcu

herpetarium – dla gadów i płazów

paludarium – dla zwierząt i roślin błotnych – w tego typu pojemnikach tworzone są klimaty bagienne lub lasów deszczowych, w których zaciera się wyraźna granica między obszarem suchym a mokrym, jest to świetny wybór dla hodowli np. żab

riparium – naśladujące brzeg zbiornika wodnego, głównie rzeki – riparium ma podobne założenia co akwarium, jednak jego celem jest dokładne imitowanie środowiska naturalnego jak brzeg rzeki lub jeziora

insektarium – dla owadów – pojemnik przeznaczony dla owadów, zawierającym środowisko w którym one żerują i budują gniazdo

formikarium – dla kolonii mrówek – specjalny rodzaj insektarium przeznaczony dla mrówek, jest ono zazwyczaj bardzo płaskie, aby można było przez nie obserwować tworzone przez mrówki mrowisko

termitiera – specjalny rodzaj insektarium imitujące siedlisko termitów

A co dla roślin?

Pomimo iż rośliny mogą (a często wręcz powinny) rosnąć w większości z powyższych form wiwarium, istnieją również te dedykowane specjalnie dla nich. Oto one:

florarium – środowisko stworzone z myślą o różnego rodzaju kwiatach. Można do nich zaliczyć zdecydowaną większość lasów w słoiku, które robimy.

mossarium – środowisko stworzone z myślą przede wszystkim o mchach. Więcej informacji na temat mchów i ich hodowania znajdziesz w tym artykule.

desertarium – środowisko mające na celu imitowanie warunków pustynnych. Z racji suchych warunków i piasku będącego częścią podłoża dedykowane jest ono roślinom pustynnym, takim jak kaktusy i sukulenty.